Skapad av:
Andreas Sandberg
Deltar i:
MUSTASCHKAMPEN 2020
Samlar in till:
Prostatacancerfonden
Prostatacancer drabbar över 10 000 män varje år och är därmed landets vanligaste cancer-sjukdom. Idag får var sjunde man diagnosen före 75 års ålder.

Prostatacancer är förrädisk på så vis att den i tidigt skede inte ger några symtom alls. Det är därför viktigt att du kollar din prostata och inte väntar med att söka läkare förrän du väl får besvär. Undersökningen kan göras på en vårdcentral eller hos en allmänläkare och består av ett blodprov, ett så kallat PSA-test.

Om man har nära släktingar som drabbats av sjukdomen är vår rekommendation att man tar sitt första PSA-test efter 40 års ålder. Annars räcker det med att börja testa sig när man fyllt 50. Beroende på resultatet bör provet sedan tas igen, vartannat till vart sjätte år.

Kolla din prostata!
– det kan rädda ditt liv

Även om allt fler överlever så är det cirka fem procent av alla män som dör i Sverige varje år som dör av sjukdomen, cirka 2 400 män. Det gör prostatacancer inte bara till den vanligaste cancersjukdomen utan även till den cancerform som tar flest mäns liv. Snabba framsteg i forskningen om nya metoder för diagnostik och behandling ger hopp om att antalet kommer att minska.

Genom att bidra i insamlingen, så stödjer du arbetet i kampen mot prostatacancer.

Senaste aktivitet

  • Tiina Hallberg Tiina Hallberg
    Hej Andreas. Vi är oerhört tacksamma för att du har valt att stötta oss i kampen mot prostatacancer. Vi önskar lycka till med insamlingen! Vänligen, Prostatacancerförbundet.